KÜNYE

Medya Sahibi:
WOELKE Industrielektronik GmbH
Sieperstr. 1 - 3
42551 Velbert, Almanya
Tel.: +49 (0) 2051 80 29 64 40
Fax: +49 (0) 2051 80 29 64 30

 

Tescil Mahkemesi
Wuppertal HRB 25597

Ticari Muamele Vergisi-ID
DE119657256

Banka Koordinatları
Commerzbank Essen
BLZ (Banka Kayıt No): 360 400 39
Hesap No. 3 834 736
SWIFT NO: COBADEFFXXX
IBAN NO:DE90 3604 0039 0383 4736 00

National-Bank Essen
BLZ (Banka Kayıt No): 360 200 30
Hesap No: 1 190 547
SWIFT NO: NBAGDE3E
IBAN NO: DE04 3602 0030 0001 1905 47

Üretim Kalitesi ATEX Talimatlarının 94/9/EEG sayılı normlarına uygun olarak sertifikalıdır.

 


SORUMLULUK OLMAMA HALLERİ

1. Online Sunumu İçeriği
Yazar, hazırlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, mükemmelliği veya kalitesi yönünden hiçbir garanti üstlenmez. Sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından veya hatalı ve eksik bilgilerin kullanılmasından husule gelen maddi ve manevi zararlar nedeniyle yazar, suçunu kasten işlediğine veya buna ağır tarzda sebebiyet verdiğine dair deliller sağlanmadığı takdirde, genel olarak sorumlu tutulamaz. İçeriklerin tümü bağlayıcı nitelikte olmayıp, sorumluluk arzetmez. Yazar, sayfaların bir kısmını ya da tüm içeriğini, özel bir duyuru yapmaksızın değiştirmek, tamamlamak, silmek, ve yayımını bir süre için ya da nihai olarak durdurmak hakkını kendinde bilhassa saklı tutar.

2. Atıflar ve Bağlantılar
Yazar, kendi sorumluluk alanı dışında kalan yabancı web sitelerine (“Hyperlinks”) doğrudan veya dolaylı yapılan atıflarda, bilgi sahibi olduğu yasa dışı içeriklerin mevcut olması halinde, bunların kullanılmasını önleyebilecek teknik ve makul imkanlara sahip olduğu takdirde ancak sorumlu tutulabilir. Yazar bu nedenle, bağlantı sırasında, bağlantı sayfalarında yasa dışı bir içeriğin belirgin olmadığına bilhassa dikkat çeker. Yazar, güncel ve geleceğe matuf düzenlemeler ile iletişim/bağlantı sayfalarınn içeriğine veya telif hakkına hiçbir şekilde etkide bulunamaz. Bu nedenle, bağlantıdan sonra değiştirilen iletişim/bağlantı sayfalarının tüm içeriğine karşı açıkça uzak durur. Bu tespit, kendi internet sunumuna yerleştirilen tüm bağlantılar ve atıflar ile, yazar tarafından düzenlenen ziyaretçi defterine başkalarınca yapılan kayıtlar, tartışma forumları, bağlantı listeleri, mesaj listeleri ve içeriği dış yazım müdahalelerine maruz kalan bilgi bankasının tüm formları için de geçerlidir. Yasa dışı, hatalı veya eksik içerikler ve özellikle bu tarzda sunulan enformasyonların kullanılmasından veya kullanılmamasından zuhur eden zararlardan, bağlantı üzerinden her münferid yayıma atıfta bulunan değil, sadece atıfta bulunulan sitenin sunucusu sorumludur.

3. Telif ve Amblem hakkı
Yazar, her türlü yayımda kullanılan resimlerin, grafiklerin ve metinlerin telif haklarına dikkat etmeye, kendi resimlerinden, grafiklerinden ve metinlerinden faydalanmaya veya lisans dışı grafik ve metinleri kullanmaya özen gösterir. Internet sunumu dahilinde tanımlanan ve gerekli olması halinde üçüncü şahıslarca korunan tüm marka ve eşyasal semboller hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın, münferiden geçerli olan amblem hakkı ve her münferid tescilli mal sahibinin mülkiyet hakkı hükümlerine tabidir. Bir marka ambleminin üçüncü şahısların hakkı sayesinde korunamayacağı sonucunu çıkartabilmek için, buna ilişkin olarak basit şekilde yapılmış bir tanımlama yeterli olmaz.Yayımlanan ve bizzat yazar tarafından hazırlanan objelerin kopyalanması, sadece sayfaların yazarına mahsustur. Bu tarz grafik ve metinlerin diğer elektronik veya basılı neşriyatlar içinde çoğaltılması ve kullanılması, yazarın muvaffakatı olmaksızın yasaktır.

4. Verilerin Korunması
Kişisel ve ticari verilerin (elektronik posta adresleri, isimler, adresler gibi) internet sunumu dahilinde toplanması mümkünse, bu veriler kullanıcının sadece ve sadece kendi arzusuyla yapılabilir. Sunulan tüm hizmetlerin talep edilmesi ve ödenmesi teknik yönden mümkün ve makul olması halinde, bunların, bu tarz veriler beyan edilmeden, daha doğrusu anonim veriler altında veya bir rumuzla da kullanılmasına izin verilmiştir. Künye sunumu çerçevesinde veya buna benzer tarzdaki beyanlarla yayımlanan iletişim verilerinden, örneğin posta adresleri, telefon ve faks numaraları ve elektronik posta adresleri gibi, üçüncü şahıslarca, özellikle talep edilmeyen bilgilerin gönderilmesinde istifade edilmesi yasaktır. Spam-Mails şeklinde tanımlanan gönderimleri belirtilen yasağa karşı gelmek suretiyle yapanlar hakkında yasal adımların atılması bilhassa saklı tutulmuştur.

5. Sorumluluk Dışı Kalma Hallerinin Hukuki Geçerliliği
İşbu metnin bazı kısımları veya münferid açıklamaları halen geçerli olan yasal duruma uymuyor veya artık uymuyor ya da tamamen uymuyor ise, dökümanın arta kalan kısımları, içeriği ve geçerliliği itibariyle bundan etkilenmez.