AVS 4
AVS 4 Alarm Cihazı

AVS 4
Audiovisuel (Ses ve Görüntülü) Alarm Cihazı

  • ex I M1 Ex ia I
  • Ultra açık LED ile optik alarm, elektromekanik ses jeneratör ile akustik alarm
  • Alarm 1 ve 2 için potansiyelsiz kumanda girişleri
  • Alarm 1 için 0,5 Hz ahenginde optik ve akustik alarm verici
  • Alarm 2 için 1 Hz ahenginde optik ve akustik alarm verici
  • Alarm 2, Alarm 1´e göre öncelik sahibi
  • Alarm sinyalleri yayılması çepeçevredir
  • Alarm verici el ile kapatılabilir. Sinyal verici alarmı yeniden devreye sokar

 

Teknı̇k Verı̇ler

İşletme Gerilimi 9...16 V
Akim Yükleme azami 100 mA puls atışlı, 50 mA efektif
Çevre Isısı -20...+60°C
Kondense olmamış Nemlilik % 0...98 rel.
Açma Sinyali-Girişleri duran akım prensibi
Alarm 1, Alarm 2 4-5 V, LOW Aktif
Akustı̇k alarm verı̇cı
Alarm Ses Tonu seri şekilde dalgalı 2400–2850 Hz
Ses Tonu maksimum 103 dB
Alarm 1/2 için sinyal frekansı 0,5 Hz / 1 Hz
Optik alarm verı̇cı̇
Yanıp sönen ışık 10 kırmızı, ultra açık, puls atışlı LED
Alarm 1/2 için yanıp sönme frekansı 0,5 Hz / 1 Hz
Ölçümler B 122 mm, T 90 mm, H 292 mm
Ağırlık 2,5 kg
Muhafaza mamul maddesi,
darbeye karşı sağlamlığı
GFK, 7 Jul
Koruma Tarzı IP 65