Auswertegerät GMA 31.00
GMA 31.00.7xx
Tipi Değerlendirme Cihazı

 

Anemometer
WGA 15.15 Tipi Anemometre

 

GMM
GMM 01.13 Tipi CH4 Sensör/Verici

 

CO2 Sensor/Transmitter GMM
GMM 04.14 Tipi CO2 Sensör/Verici

ex AGA 15.15.xxx Tipi Hız Ölçme Tesisi

 • ex I M1 Ex ia I Ma
 • Boru hatlarındaki gaz emme ve ölçme işlemleri
 • Ölçüm alanları: 0,50...50,00 m/s veya 0,001...50.00 m³/s
 • Uzun vadede cüzi sapma gösteren farklı basınç ölçme prensibi
 • Basınç ve ısı kompenzasyonu sayesinde yüksek ölçme hassasiyeti
 • Boru içindeki ısı ve boru civarındaki farklı basınç için de çıkış yerleri
 • Ölçme, değerlendirme ve akışların optimal kompenzasyonu için devreye sokulabilen CH4 ve CO2 veya CO sensörleri/vericileri
 • Yetki dışı kullanıma karşı şifreleme kilidi (devre dışı bırakılebilen)
 • Muhafaza kutusu kapalı iken bir tuş ünitesi veya manyetik ibre ile ayar veya durum sorgulamaları
 • Alfa numaratörlü elektronik göstergeyle kendiliğinden hata teşhisi
 • Simüle edilmiş ölçme değerleri ile çıkış sinyallerinin kontrolü
 • Standartlı frekans sinyalleri veya akım çıkış sinyalleri arasında seçme imkanı
 • Ayarlanabilir çıkış sinyal ölçme alanı
 • Opto kuplörlü dört bağımsız sınır değeri şalteri ve/veya değerlendirme cihazındaki röleler
 • Anemometre, opsiyonal sensörleri ve değerlendirme cihazı arasındaki fişli bağlantı hatları
 • Birbiriyle bağımsız olarak değiştirilebilen bileşik parçalar

Sabit olarak kurulmuş AGA 15.15.xxx Tipi hacim akış ve hız ölçme tesisi her şeyden önce boru hatları içindeki akışın ve taş kömürü maden ocaklarındaki gaz emme işleminin devamlı olarak kontrolü için belirlenmiştir.

Cihazların sertifikası, 94/9/EG ATEX-Yönetmeliğinde belirtilen, yangına karşı özgüvenli korunma Ex ia I Ma 1M1 '' I '' kategorisine uygundur. Bu nedenle anılan cihazlar, uygun olmayan yüksek metan gazı konsentrasyonlarında bile çalıştırılabilir.

Sözkonusu tesis, istikrarlı ölçme özelliği, muhafaza kutusu kapalı durumdayken kolay kullanılışı, sağlamlığı ve küçük ölçümleri ile temayüz eder.

Hız tespiti, özel bir çıkış borusu üzerinden farklı basınç ölçme prensibine göre yapılır. 0,40 ile 50.00 m/s'ye kadar olan akış hızları veya 0,001 ile 50,00 m³/s'e kadar olan hacim akış debileri ölçülebilir.

Ölçme hassasiyetinin daha yüksek olabilmesini teminen, boru hatları içindeki ısı ve basınç değerleri devamlı olarak kayda geçirilir ve mahsuben değerlendirilir.

Değerlendirme cihazı, opsiyonal CH4 ve CO2/CO sensörlerinin gaz konsentrasyonlarını da gösterebilir ve değerlendirebilir. Ölçme değerleri böylece, akış değerine tesir edecek optimal bir gaz akış kompenzasyonuna da hizmet eder.

Kullanma işlemi, muhafaza kutusu kapalı vaziyette iken, cihaz üstüne yerleştirilmiş küçük bir buton veya buna alternatif olarak, birlikte sevk edilen manyetik bir gösterge ibresi ile yapılır. Ayarlanan değerlerin yetki dışı değiştirilmesine dört rakamlı bir şifre ile mani olunur.

Kendi kendini denetleyen bir mikro kontrol sistemi hem tüm ölçme değerlerini hem de şifre kodu tayinini, sinyal komutlarını, bildirimlerin analog veya dijital verilerini, test fonksiyonlarını ve kullanımla spesifik olan ön verileri v.s.'yi işleve alır.

Büyük bir elektronik gösterge, anemometre ve opsiyonal gaz sensör ölçme değerlerini 10 mm. boyutunda rakamlarla ekranda gösterir. Bunun dışında ayrıca, sınır değeri durumları, duruma ilişkin bilgi ve bildirimler açık ve seçik bir şekilde keza gösterilir. Anemometre, opsiyonal gaz sensörleri ve değerlendirme cihazı VDL6 tipi bir bağlantı kablosu üzerinden fişle birbirine bağlanırlar.

Ölçme değerlerinin uzaktan kumandayla intikalini teminen, 5/6...15 Hz frekans çıkışlı veya 0,1/0,2...1mA- veya 4....20 mA.lık 5 adede kadar akım çıkış yeri kullanıma sunulmuştur. Ölçme değerlerinin uzaktan kumanda yoluyla intikali, değerlendirme cihazı tarafından test sinyalleri vasıtasıyla denetlenebilir.

Yerel alarm vericisi olarak opto kuplerli veya röle çıkışlı 4 sınır değer şalteri hizmet görür. Aydınlatıcı diyodlar vasıtasıyla devreye giriş durumları gösterilir. Sınır değerleri bağımsız olarak ayarlanabilir ve arzulanan sensörlere seçime bağlı kalmaksızın tevdi edilirler.